ای کاش هیچ وقت پدرم به منزل برنگردد
محسن تنه کار
1389 الف759 ت 1/ 649
128337
نسیم حیات
1389

ارایه نکته‌هایی در «تربیت کودکان» است که به صورت مختصر به توضیح هر یک پرداخته است. نویسنده موارد متعددی از توصیه‌های تربیتی را که بعضا حاوی بیان خاطراتی از زمان کودکی برخی از راویان آن‌ها است، گردآوری نموده و عنوان کتاب یکی از این توصیه‌ها می‌باشد. برخی از این نکته‌ها پیرامون نحوه ارتباط عاطفی با کودکان، بهانه‌گیری آن‌ها، شیوه انتقاد از آن‌ها، امنیت، اطاعت، کنجکاوی وتشویق و تنبیه کودک می‌باشد.