پدر من بهترین پدر دنیاست
استوارت همپل؛ مترجمین اشرف رحمانی، کورش طارمی
1381 پ 348 ه 8742/ 306
134242
راشین
1381

در مجموعه حاضر كه برای كودكان و نوجوانان ترجمه شده، یادداشت‌ها و اظهار نظرهای گروهی از كودكان هفت تا یازده ساله درباره پدرانشان ذیل سه قسمت موضوعی با این عناوین گرد آمده است1 : ـ اظهار نظرهای كلی (بدون قضاوت خاص و ارزشگذاری مثبت یا منفی)، 2ـ توجه به انتقادها برای اصلاح روابط، 3ـ تحسین‌های كودكانه .یادداشت‌ها به دو شیوه، با دستخط بچه‌ها به زبان انگلیسی و ترجمه فارسی به طبع رسیده است . نام نویسنده هر یادداشت، ذیل آن ثبت شده است .این اظهار نظرها با طرح‌هایی متناسب با مضمون همراه است .در یكی از یادداشت‌ها می‌خوانیم : "من با پدرم درباره خیلی چیزهایی كه نمی‌توانم آنها را با مادرم در میان بگذارم صحبت می‌كنم ولی آنها را اینجا نمی‌نویسم چون آن وقت ممكن است توی دردسر بیافتم.