کلیدهای یادگیری: 125 نکته بهداشتی، رفتاری برای افزایش ضریب یادگیری
مژده پورحسینی
1391 ک 643 پ 30281/ 371
162022
نهاد کتابخانه های عمومی کشور، موسسه انتشارات کتاب نشر
1391

یکی از مشکلات دردساز برای ما آدمها، همین ضعف حافظه و کاهش قدرت یادگیری و کم توانی ذهنی است. مخصوصا در این دوران که عصر اطلاعات است، ناتوانی در استفاده از قوای مغزی یک بلای واقعی است. با آشنایی و رعایت نکات بسیار ساده که در این کتاب است، می توانید حجم قابل توجهی از مشکل خود را حل کنید .