به دادم برسید: بلد نیستم درس بخونم (راهنمای گام به گام پیشرفت تحصیلی)
لوئیس کالیجن
ریحانه حرم پناهی
1387 ب 259 ک 8/ 371
199300
ماه نو: وزارت آموزش و پرورش ، معاونت پرورشی ، موسسه فرهنگی منادی تربیت
1387

در این کتاب این مباحث شرح و بررسی شده است: مربیان پیش دبستانی و تاثیر آنها بر برنامه درسی، برنامه درسی در دوره پیش دبستانی، رشد شایستگی‌های اجتماعی و فردی، رشد شایستگی‌های ارتباطی، رشد شایستگی‌های حل مسئله و تحلیلی، و رشد شایستگی‌های بدنی. برای نمونه در كتاب خاطر نشان شده است: ـ در تعلیم و تربیت دوره پیش دبستانی باید تاكید زیادی روی روابط انسانی باشد. ـ والدین باید در تعلیم و تربیت كودكان مشاركت داشته باشند. ـ در برنامه درسی باید تعادلی بین فعالیت‌های معلم محور و كودك محور وجود داشته باشد. ـ برنامه درسی باید به دنبال اهداف خاصی باشد. ـ برنامه درسی باید نیازهای فردی كودكان را برآورده سازد. ـ برنامه درسی دوره پیش دبستان باید مبتنی بر بازی باشد. ـ برنامه درسی باید از رویكرد "پایین به بالا" و نه "بالا به پایین" تبعیت كند. ـ برنامه درسی باید از مداومت برخودار باشد."